زمان مناسب برای عقیقه

زمان مناسب برای عقیقه

در مورد عقیقه و زمان آن در کتب فقهی مسائلی مطرح و برای آن شرایطی ذکر نموده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها بدین قرار است؛ هفت روز که از تولد کودک می‌گذرد، موی کودک را می‌تراشند و گوسفندی برای او ذبح کرده و عقیقه می‌کنند. این اولین زمان مشخصی است که در Read more…